Oprava kotlov na pelety a drevo

  • Okrem plynových kotlov zabezpečujeme ako jedna z mála firiem aj servis na peletové kotly a drevokotly.

Ponuka služieb

  • opravy
  • servis
  • prehliadky
  • uvedenie do prevádzky
  • výmena dielov 

Kontaktujte nás