Oprava kotlov na pelety a drevo

  • Okrem plynových kotlov zabezpečujeme ako jedna z mála firiem aj servis na peletové kotly a drevokotly.

Ponuka služieb

  • opravy kotlov
  • servis kotlov
  • prehliadky kotlov
  • uvedenie kotlov do prevádzky 
  • výmena dielov na kotloch

Kontaktujte nás