Čistenie a prehliadka kotlov

  • Zabezpečujeme profesionálne služby v oblasti čistenia plynových kotlov.

Ponuka služieb

  • čistenie vykurovacích plôch plynových zariadení - plynových kotlov
  • kontrola a doplnenie tlaku v expanznej nádobe plynového kotla, prípadne v externých expanzných nádobách vykurovacieho systému
  • kontrola stavu opotrebenia plynového kotla a jeho príslušenstva 
  • funkčná skúška bezpečnostných prvkov plynového kotla
  • nastavenie, kontrola a záverečná skúška plynového kotla
  • kontrola tesnosti plynu
  • meranie spalín (pri kondenzačných kotloch)
  • písomné hlásenie o zistených závadách a nedostatkoch plynového kotla 
  • Pravidelnou ročnou prehliadkou v spojení s pravidelným čistením Vášho plynového kotla sa môžu ukázať aj skryté závady a zároveň sa predĺži aj životnosť Vášho plynového kotla.

Kontaktujte nás