Montáž ohrievačov vody

  • Vykonávame kompletné montáže zásobníkových ohrievačov vody podľa požiadaviek zákazníka. Montáže plynových zásobníkových ohrievačov vody sú realizované komplexne, to znamená ponuka, predaj, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky a následný záručný aj pozáručný servis.

Ponuka služieb

  • výmena a montáž plynového zásobníka vody
  • dopojenie zásobníka vody k plynovému kotlu alebo samostatne 
  • uvedenie plynového zásobníka vody do prevádzky

Kontaktujte nás