Chemické čistenie systému

  • Počas prevádzky vykurovacieho systému môže nastať nežiaduci jav, kedy určité vetvy, prípadne niektoré časti objektu nie sú dokurované, alebo sa naruší chod vykurovania. Je to spôsobené nánosmi a nečistotami vo vykurovacom systéme v dôsledku korózie a prítomnosti baktérii, ktoré znehodnocujú vykurovacie médium. Nánosy vo vykurovacom potrubí vznikajú z vápenatých a horečnatých solí vo vode, usadenín oxidu železitého a baktérií. Tieto nánosy usadené na stenách potrubia nie sú len zdrojom znečistenia vody, ale aj príčinou hydraulických porúch. Vnútorné znečistenie vykurovacieho potrubia vedie k zníženiu prierezu prietoku až po jeho úplné zablokovanie a upchatie vykurovacieho systému. 

    Nános s hrúbkou iba 1mm znižuje prestup tepla o cca 15%. Časom sa takto náklady na spotrebované palivo zvyšujú a účinnosť vykurovacieho systému sa znižuje. Dlhšiu životnosť, účinnosť a spoľahlivosť vykurovacieho systému možno dosiahnuť ak sa zbavíte týchto nánosov. Chemické čistenie vykurovacieho systému sa používa na odstránenie týchto usadenín z potrubia, radiátorov alebo podlahového kúrenia. Vykonáva sa pomocou špeciálnych chémií, ktoré rozpustia a odstránia tieto pevné frakčné usadeniny v systéme, čo umožňuje takmer úplne obnoviť kapacitu potrubia. V druhom prípade je jediným riešením výmena potrubia alebo tepelných výmenníkov, čo je ale finančne nákladné. Chemické čistenie vykurovacieho systému sa môže vykonávať kedykoľvek počas roka. Pri výmene nového plynového kotla sa odporúča vždy vykonať chemické čistenie vykurovacieho systému z dôvodu možného výskytu usadenín a mastnoty vo vykurovacom systéme, a tým sa zabráni možnému poškodeniu nového plynového kotla a jeho komponentov.

Výhody chemického čistenia vykurovacieho systému:

  • teplota vody v systéme sa výrazne zvyšuje 
  • znižuje sa spotreba paliva až o 15%
  • znižujú sa tepelné straty 
  • zvýši sa životnosť potrubia a zariadení bez väčších opráv 
  • Chemické čistenie vykurovacieho systému sa odporúča vykonať raz za 5 až 6 rokov.

Kontaktujte nás