Čistenie a prehliadka kotlov

  • Zabezpečujeme profesionálne služby v oblasti čistenia plynových kotlov.

Ponuka služieb

  • čistenie vykurovacích plôch zariadení
  • kontrola a doplnenie tlaku v expanznej nádobe kotla, prípadne v externých expanzných nádobách systému
  • kontrola stavu opotrebenia zariadenia a príslušenstva 
  • funkčná skúška bezpečnostných prvkov zariadení 
  • nastavenie, kontrola a záverečná skúška kotla
  • kontrola tesnosti plynu
  • meranie spalín (pri kondenzačných kotloch)
  • písomné hlásenie o zistených závadách a nedostatkov zákazníkovi
  • Pravidelnou ročnou prehliadkou v spojení s pravidelným čistením Vášho plynového kotla sa môžu ukázať aj skryté závady a zároveň sa predĺži jeho životnosť.  

Kontaktujte nás