Oprava a čistenie gamatiek

  • Zabezpečujeme komplexné služby na plynové gamatky s mechanickým ovládaním a odvodom spalín cez stenu alebo do komína.

Ponuka služieb

  • opravy
  • servis
  • kontrola tesnosti plynu
  • čistenie a prehliadky
  • uvedenie do prevádzky
  • Pre správne fungovanie každého plynového zariadenia je potrebná jeho pravidelná údržba. V prípade jeho zanedbania často dochádza k nežiaducim prejavom ako je zadymenie a únik spalín do obytného priestoru, čo je nebezpečné pre zdravie človeka. Pravidelnou údržbou sa zvyšuje aj životnosť a účinnosť Vášho ohrievača. Čistenie gamatiek sa odporúča vykonať každých 4 až 5 rokov.

Kontaktujte nás