Údržba vykurovacích sústav


Počas prevádzkovania vykurovacích systémov môže nastať jav, keď niektoré vetvy, prípadne niektoré časti objektu nie sú dokurované, prípadne sa nevykurujú vôbec. Je to spôsobené najmä výskytom kalov v systéme, ktoré sa časom usádzajú na stenách rozvodov, inštalovaných filtroch a výmenníkoch. Tento jav má vplyv na zníženie účinnosti, zvýšenie spotreby paliva a obmedzenie až prerušenie cirkulácie obehovej vody. Čistenie vykurovacích okruhov doporučujeme vykonať minimálne 1 x za 3 roky. Predídete tým k znefunkčneniu vykurovania práve v období keď ho najviac potrebujete.


  • Ponuka služieb:

  • čistenie a preplach ústredného kúrenia
  • čistenie a preplach podlahového kúrenia
  • odstránenie kalov a usadenín z výmenníkov, teplovodných rozvodov a radiátorov
  • chemické ošetrenie teplovodných rozvodov
  • mechanické a chemické čistenie výmenníkov TÚV
  • mechanické a chemické čistenie zásobníkov TÚV