Čistenie plynových kotlov


  • Zabezpečujeme profesionálne služby v oblasti čistenia Vašich plynových kotlov a zariadení.


  • čistenie vykurovacích plôch zariadení
  • kontrola a doplnenie tlaku v expanznej nádobe kotla, prípadne v externých expanzných nádobách systému
  • kontrola stavu opotrebovania zariadenia a príslušenstva
  • funkčná skúška bezpečnostných prvkov zariadení
  • nastavenie, kontrola funkcií zariadenia, záverečná skúšobná prevádzka a meranie spaľovacích pomerov
  • písomné hlásenie zistených závad a nedostatkov zákazníkovi  • Pravidelná ročná servisná prehliadka v spojení s pravidelných čistením Vášho plynového zariadenia Vám ušetrí nemalé finančné prostriedky vynaložené na jeho opravu.