Montáž ústredného kúrenia


  • Ponuka služieb:

  • rekonštrukcie starých teplovodných rozvodov
  • montáž nových teplovodných rozvodov
  • montáž filtrov na úpravu vody - magnetické a chemické odkalovače a zmäkčovače vody
  • úprava vody ústredného kúrenia chemickými prípravkami
  • výmena a dopojenie jednotlivých častí ústredného kúrenia