Montáž solárnych systémov


  • Ponuka služieb:

  • predaj a montáž solárnych zostáv podľa konkrétnych požiadaviek - plochých aj vákuových
  • dimenzovanie solárnych zostáv
  • osadenie kolektorov na plochú alebo šikmú strechu
  • dopojenie solárnych zostáv k plynovému kotlu
  • montáž riadiacich a regulačnych zostáv
  • výmena a montáž zásobníkov teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • výmena a montáž expanzomatov