Montáž plynových kotlov


 • Ponuka služieb:

 • výmena a montaž plynových kotlov
 • montáž plynových zásobníkových ohrievačov teplej úžitkovej vody (TUV) - "quadrík"
 • montáž plynových prietokových ohrievačov

KEDY BY STE SA MALI ZAČAŤ ZAMÝŠLAŤ NAD VÝMENOU PLYNOVÉHO KOTLA?


1) Najspoľahlivejším ukazovateľom kedy by sme sa mali zamýšlať nad výmenou starého kotla za nový je daná životnosťou kotla, ktorá sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 10 - max. 15 rokov. Samozrejme v praxi stále existujú aj staršie ešte funkčné "exempláre", ktoré však vo väčšine prípadov s bezpečnosťou už nemajú nič spoločné a fungujú tak povediac na základe ich dobrej vôle. Bezpečnosť prevádzky je pritom najdôležitejšou požiadavkou pre akékoľvek technické zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu či uduseniu užívateľa.
2) Ďalším spoľahlivým ukazovateľom "dožívania" Vášho kotla sú časté a opakujúce sa návštevy servisných technikov u Vás doma z dôvodu častých porúch.
3) "Najciteľnejším" ukazovateľom zastaralého vykurovacieho zariadenia dnešnej doby sú stále sa zvyšujúce ceny energií a s tým spojené neúnosné nedoplatky za plyn či elektrinu, ktoré sa niekedy pohybujú aj na úrovni niekoľko 100 - 1000 EUR ročne. Moderné plynové kondenzačné kotly Vám dokážu uz dnes ušetriť až 35% nákladov na kúrenie.AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ PLYNOVÝ KOTOL?


Na trhu existuje nespočetné množstvo rôznych typov kotlov, vďaka čomu je niekedy ťažké sa medzi nimi zorientovať a vybrať si ten najvhodnejší, ktorý pokryje Vaše potreby. Na týchto stránkach sa Vám posnažíme uľahčiť základnú orientáciu pri výbere plynového kotla a poskytnúť odpovede na základné otázky, ktoré si možno práve teraz kladiete ....


AKO ZAČAŤ?
Kúpa nového kotla v súčasnosti nepatrí medzi každodenné a lacné investície. Aj preto nejedna rodina či majiteľ domu stojí pred vážnym rozhodnutím a určite si kladie otázku - aký kotol si má/majú vlastne kúpiť? V nasledovnej stati Vám opišeme základné rozdelenie plynových kotlov, ich charakteristiku a využitie.

 • Plynové kotle rozdeľujeme:

 • STACIONÁRNE KOTLY
  - sa umiestňujú na podlahu s podložkou tlmiacou chvenie a znižujúcou možnosť šírenia hluku. Kotol musí stáť pevne na zemi a musí byť dobre vyvážený. Najčastejšie sa umiestňuje v kotolni. Ich pozitívom je ich dlhá životnosť, pretože sa najčastejšie vyrábajú z liatiny. Nevýhodou je však ich hmotnosť a rozmery preto sa nemôžu pripevniť na stenu.
 • ZÁVESNÉ KOTLY
  - sa upevňujú na stenu buď do kotolne, alebo sa pri splnení bezpečnostných požiadaviek umiestňujú aj v iných neobývaných miestnostiach. Ich výhodou sú malé rozmery a nízka hmotnosť. Vzhľadom na súčasné trendy je možné tieto kotly umiestniť aj do kúpeľní (výnimku tvoria komínové kotly). Väčšina závesných kotlov sa preto vyrába so zvýšeným elektrickým krytím, čo umožňuje ich bezpečné umiestnenie v takýchto priestoroch.
 • Ďalej ich môžeme rozdeliť na nasledovné 3 typy plynových kotlov, ktoré sa využivajú v domácnostiach najčastejšie: klasické/komínové, turbo a kondenzačné.
 • KLASICKÉ/KOMÍNOVÉ KOTLY

 • Predstavujú tradičné riešenia odvodu spalín. Tie sa odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné vetranie. Je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami - t.z. ktoré neobsahujú kondenzát. Najnižšia dovolená teplota vstupnej vody do kotla je obmedzená na hodnotu 60° C a teplota spalín býva v rozsahu 120 -180°C.
  Nevýhodou je, že sa musíme vyvarovať tvorbe nežiadúceho kondenzátu v spalinovom priestore, ktorý spôsobuje koróziu funkčných častí kotla (horáku, trysiek, výmenníka tepla a komínu). Pri nadmernej korózii komína môže dojsť k nežiadúcemu úniku spalín (CO) do okolitého prostredia, čo môže byť životu nebezpečné pre úžívateľa!
  Účinnosť klasického/komínového kotla je približne do 80%.
 • TURBO KOTLY

 • Na rozdiel od komínových kotlov nemá špeciálne nároky na prívod vzduchu do miestnosti, kde je umiestnený. Spaliny sa odvádzajú pomocou špeciálneho zdvojeného potrubia do vonkajšieho prostredia, odkiaľ sa zároveň privádza aj vzduch potrebný na spaľovanie. Označenie "TURBO" znamená že kotol má zabudovaný ventilátor na prívod vzduchu a nútený odvod spalín. Tento typ kotla môže pracovať aj s teplotami vstupnej vody 35 - 40°C a teplota spalín býva v rozsahu 90 - 140°C. Aj tu môže dochádzať k nežiadúcej kondenzácii, ale v tomto prípade sú už vnútorné teplovýmenné plochy zhotovené z antikorózneho materiálu.
  Nevýhodou však stále zostáva pomerne nízka účinnosť, ktorá sa pohybuje na úrovni 83%.
 • KONDENZAČNÉ KOTLY

 • Kondenzačné kotly využívajú dômyselnú technológiu a práve vďaka nej predstavujú v súčasnosti stále najefektívnejší spôsob využitia energie zo zemného plynu. V ich modernej konštrukcii sa spájajú parametre hospodárnosť i šetrnosti k životnému prostrediu.
  Kondenzačný kotol oproti bežnému atmosférickému využíva teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. To následne spôsobuje, že spaliny odchádzajú z kondenzačného kotla chladnejšie ako pri bežnom kotle. Pri ich používaní sa uvoľňuje tzv. kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Vďaka tomu môže stúpnuť normovaný stupeň využitia kotla o 11 % a v určitých prípadoch dosiahnuť hodnotu až 108 % (98% zo spaľovacieho tepla). Ide o dodatočné využitie tepelnej energie, ktorá pri bežných atmosférických kotloch odíde komínom do ovzdušia, to znamená, že spaliny z atmosférického kotla sú oveľa teplejšie ako z kondenzačného kotla.
 • Ďalej ich môžeme rozdeliť podľa ich funkcie:

 • KOTLY URČENÉ NA KÚRENIE A OHREV TUV
  vhodné do obytných priestorov bez dodávky teplej vody
 • KOTLY URČENÉ LEN NA KÚRENIE
  vhodné pre obytné priestory s už existujúcou dodávkou teplej vody
 • KOTLY so ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM - určené pre objekty s nižšími nárokmi na teplú vodu (1-2 členné rodiny), poskytujú vyšší komfort pri dodávke teplej vody ako pri prietokovom ohreve
 • KOTLY s EXTERNÝM ZÁSOBNÍKOM - určné pre objekty s väčším odberom teplej vody (viacčlenné rodiny), možné dodatočné pripojenie solárneho systému
 • KOTLY bez ZÁSOBNÍKU - určené len na vykurovanie objektov bez potreby pokrytia teplou vodou
 • KOTLY PRIETOKOVÉ - vhodné do menších domácností, kde sa odoberá teplá voda v menších množstvách a kde nedochádza k odberu na viacerých miestach

Voľba optimálnej vykurovacej sústavy závisí aj od dispozičného riešenia rodinného domu, tepelno-technických vlastností stavby, prevádzkových požiadaviek užívateľa, ale aj klimatických podmienok, v ktorých sa samotná stavba nachádza. Pri rozhodovaní o kúpe kotla sa treba v prvom rade zamerať na základné požiadavky týkajúce sa spoľahlivosti a účinnosti kotla.

Orientačný výpočet potrebného výkonu kotla pre domácnosť (W)*:

W* = X . Y / 1000 (kW)

 • kde
  X = objem domu/bytu v m (plocha v m2   x  výška priestoru)   
  Y = odhadovaný tepelný výkon na 1m3 je 40W


 • Vyššie uvedeným vzorcom vypočítate približný výkon kotla pre Vašu domácnosť. Výsledný údaj je potrebné zaokrúhliť nahor.
  *Ak chcete určiť výkon Vášho kotla čo najpresnejšie je dôležité poznať a brať do úvahy aj "tepelné straty" Vášho domu či bytu, ktoré sú ovplyvňované aj typom okien, obvodového muriva či izolácie. Preto Vám ich najlepšie určí odborník/projektant.