ROČNÉ PREHLIADKYPonúkame Vám taktiež bezplatný automatický systém preventívnych ročných servisných prehliadok (1 x za rok) formou pripomienkovej SMS alebo telefonicky, ktorým Vám zabezpečíme pravidelnú servisnú prehliadku Vašich plynových zariadení ešte pred vykurovacou sezónou.


Pravidelnou servisnou prehliadkou sa vyhnete možným problémom s Vašim kotlom a nedostupnosťou servisných technikov v zimnom období keď ste od vykurovania najviac závislí.


 
 • Pravidelná ročná servisná prehliadka plynových kotlov zahŕňa :

 • Celkové zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
 • Kontrolu zapaľovacieho horáka plynového kotla a jeho prípadné vyčistenie
 • Vyčistenie hlavného horáka plynového kotla
 • Kontrolu výmenníka tepla plynového kotla a jeho prípadné vyčistenie
 • Kontrolu zapaľovacieho zariadenia plynového kotla
 • Kontrolu čidla prítomnosti plameňa plynového kotla
 • Kontrolu zapaľovacej trysky plynového kotla
 • Kontrolu plynovej armatúry a ventilov
 • Kontrolu tesnosti plynových spojov detekčným prístrojom
 • Kontrolu a odskúšanie všetkých bezpečnostných prvkov plynového kotla
 • Odstránenie prípadných závad plynového kotla
 • Kontrolu a prípadné nastavenie priestorových termostatov


Non - Stop servisná podpora - napíšte nám alebo volajte 0948 288 656:
Meno:
kontakt
E-mail:
Odkaz: